Restauratie

Verantwoord restaureren

Ambachtelijk gemaakte glas-in-loodramen kunnen kerken en monumentale panden eeuwenlang opluisteren. Toch veroorzaken weersomstandigheden en vogelpoep na verloop van tijd vaak gaatjes en glasbreuken. Aanslag, oxidatie en loodbreuken kunnen de ramen ook aantasten. Dan is restauratie nodig om verergering van de schade te voorkomen.

De glazenier van de Jong glasdesign is een gepassioneerd glazenier . Het respect en ontzag voor de oorspronkelijke makers en de geschiedenis van historisch glas in lood, zijn speerpunten van dit atelier. Deze houding uit zich in het in etisch opzicht juist restaureren van glas in lood en gebrandschilderd glas. De glazenier streeft hierbij twee doelen na. Ten eerste is dat conservatie: het oude glas wordt zo veel mogelijk gespaard. Het tweede doel is de ‘leesbaarheid’ van het raam behouden of vergroten in esthetisch en narratief opzicht; de oorspronkelijke voorstelling wordt hersteld en niet de andere (latere) restauraties. Voorwaarden voor keuzes tijdens het restaureren zijn duurzaamheid en een kwalitatief hoogstaand eindresultaat.

In de zowel de praktijk als de theorie van restauratiemethodieken is De Jong glasdesign gespecialiseerd. De glazenier beheerst diverse methodes van reversibele restauratie. Om het glas in lood zo veel mogelijk te ontzien, werkt de glazenier tijdens de restauratie vaak op locatie.

De Jong glasdesign is al jaren een vertrouwd adres voor de volgende restauratiewerkzaamheden:

  • Demonteren, transport, de keuze van materiaalbenodigdheden en restauratieproducten, het schoonmaken van glas en gebrandschilderd glas, de installatie.
  • Determinatie van de samenstelling en fabricagewijze van het glas, restauratie-ethiek, het bepalen van karakteristieken en toepassingen van historische materialen, het stellen van diagnoses.
  • Reparatie glas in lood terplaatse en preventie; advies over en toepassing van voorzet- en/of achterzetbeglazing