Kras verwijderen

Waarom krasverwijderen

Waarom kras uit glas verwijderen in plaats van glas vervangen?

De wereldwijde vraag naar vlakglas is ongeveer 45 miljoen ton per jaar, waarvan 50% wordt geleverd door Azië, 27% door Europa en 15% door Noord-Amerika. Van dit totaal wordt 70% gebruikt voor de bouw, 20% voor interieurinrichting en decoratie, en 10% voor de automobiel- en transportindustrie.

Wij als bedrijf zien het als onze maatschappelijke plicht om uitgekiende technieken toe te passen, zodat de productie van vlakglas verlaagd kan worden. Het verwijderen van krassen in plaats van het vervangen van het glas, spaart het milieu door vermindering van het gebruik van grondstoffen en van de te storten hoeveelheid glasafval. Het productieproces van glas uit zand en soda kost veel energie en gaat gepaard met de uitstoot van rookgassen zoals CO2. Doordit enigermate te beperken, dragen ook wij bij aan het sparen van het milieu en bieden we een groen alternatief voor het vervangen.

De CO2 uitstoot bij de productie van glas is (volgens VROM Protocol 9064 2009):

– 0,18 kg CO2 per kg glas (0,45 kg CO2 per m2 per mm dikte)

Inclusief transport van grondstoffen en eindproduct:

0,5 kg CO2 per kg glas (1,25 kg CO2 per m2 per mm dikte)

-> Het gewicht van glas is 2,5 kg/m2 per mm dikte

milieuvriendelijk ondernemen

Ter vergelijking:

de gemiddelde CO2 uitstoot van een

personenauto is 0,13 kg per gereden km

Milieu verantwoord te werk gaan

Wij als bedrijf zien het als onze maatschappelijke plicht om uitgekiende technieken toe te passen, zodat de productie van vlakglas verlaagd kan worden. Het verwijderen van krassen of het wegwerken van een glasbeschadiging in plaats van het vervangen van het glas, spaart het milieu door vermindering van het gebruik van grondstoffen en van de te storten hoeveelheid glasafval.

Voordelen van krasverwijderen en wegwerken van een glasbeschadiging ten opzichte van
het vervangen van glas
:

  • De CO2 uitstoot loopt drastisch terug.- Het gebruik van natuurlijke grondstoffen wordt verder teruggedrongen.
  • Spaart het milieu door vermindering van de hoeveelheid afval die wordt gestort.
  • Een enorme energiebesparing, productie van 1 kg glas kost ca. 16 MJ (MegaJoule) aan energie. Ter vergelijking: een 100 Watt lamp brandt hierop ca. 44 uur!
  • De milieutechnische en energiebesparende voordelen van de vlakglasrecycling waarborgen een schoner en beter milieu nu en in de toekomst.