Glasveredeling

Glasveredeling vanuit een uniek perspectief benaderd

CristalCare Pro connect benadert glasbescherming vanuit een volledig tegengesteld perspectief wanneer we dit vergelijken met de reeds traditionele beschermingstheorieën. Een principe welke zich richt op het atomair- specifiek veredelen van het bestaande glas. In tegenstelling tot de huidige oppervlakte-beschermingsmethoden, activeert CristalCare zich volledig vanuit het glas zelf.
Mede als gevolg van deze unieke benadering is het glas gedurende het veredelingsverloop in staat krachtig beschermende en positieve eigenschappen te ontwikkel en en vormen een vaste eenheid met het bestaande glas. Een tot nu vrij onbekende en unieke methode van glas(oppervlakte) bescherming voor de (interieur)verwerkende glasindustrie.

Wanneer vanuit atomair- specifiek perspectief glasdeeltjes een eenheid vormen met het bestaande glas is krachtige en een levenslange functionaliteit* binnen handbereik (zie figuur 1)
De volledig tegengestelde benadering van de CristalCare Pro connect glas- veredelingsmethode vormt een unieke glasverbinding die zich vanuit de basis atomair- specifiek ontwikkelt vanuit en met het bestaande glas (zie figuur 1). Hieruit ontstaan zuivere glasdeeltjes welke vanuit dit perspectief volledig deel zullen gaan uitmaken met het bestaande glas (2).
Dit proces verloopt volledig autonoom vanuit het glas zelf, hierbij krachtig ondersteund door de vorming van zuivere glasdeeltjes (3). Deze glasdeeltjes vormen een robuuste eenheid met het bestaande glas en optimaliseren hiermee tevens op krachtige wijze de reeds aanwezige eigenschappen. Na het volledige verloop van het CristalCare proces zal het zo gewraakte ruwe glasoppervlak voelbaar glad aanvoelen en krachtig hydrofobe (waterafstotende) eigenschappen tonen (4). Het veredelde glas is in theorie vanaf dit moment geschikt voor gebruik, doch is formeel gezien op volle glassterkte na 24 uur.

Afbeelding glas De Jong Glasdesign

Wat betekent dit in de praktijk?
Wanneer het bestaande glas zijn huidige structuur sterk kan optimaliseren en volledig implementeerbaar is met nieuwe glasdeeltjes, kan worden gesteld dat deze hierdoor niet (meer) gevoelig zal zijn voor levensduur- beperkende eigenschappen. CristalCare glas is hiermee vrijwel een leven lang gevrijwaard van negatieve invloeden die op het glasoppervlak heersen. Een unieke technologie die krachtig graffiti-werend, chemisch resistent en bestand is gebleken tegen virussen en bacteriën. Het met CristalCare veredelde glasoppervlak bestaat volledig uit (atomair-specifiek) zuivere glasdeeltjes wat, als gevolg hiervan, geen beperkingen kent ten aanzien van het kitten of gebruik van zuignappen bij transport, productie of montage. De praktijk leert ons dat UV- verlijming of hechting van bijvoorbeeld tape op het veredelde glasoppervlak, vrij lastig is geworden, wat een logisch gevolg is van de extreem gladde glas- oppervlaktestructuur. Hiervoor zijn intussen praktische oplossingen bekend.

Resumerend
Waar huidige oppervlakte- technieken veelal bescherming bieden op het glasoppervlak, functioneert CristalCare innovatieve glasveredeling volledig vanuit het glas. Een uniek en gepatenteerd proces wat geen beperkingen kent ten aanzien van het kitten, tinzijdes of lichte reinigingsmiddelen. Met CristalCare innovatieve glasveredeling is op revolutionaire wijze vanuit en met het glas een krachtige- en levenslange* bescherming binnen handbereik.

Garantievoorwaarden
• Voor interieur toepassingen : Levenslang (Lifetime)
• Voor exterieure toepassingen : Per project in overleg tot een maximum van 10 jaar.

Resistentie- overzicht voor CristalCare veredeld glas
Wanneer glas vanuit productie of later een extra bewerking ondergaat, zal met de traditionele beschermingsmethoden mogelijk enige beperkingen kunnen optreden. Deze doen zich met name voor tijdens de montage of installatie ervan. Bekend verschijnsel is het feit dat kitverbindingen op de zijde van het behandelde glasoppervlak niet of nauwelijks meer mogelijk is. Mogelijke bewerkingen op het met CristalCare veredelde glasoppervlak kent vrijwel geen beperkingen als gevolg van het feit dat deze volledig is opgebouwd uit zuivere glasdeeltjes. Desalniettemin kent CristalCare glasveredeling ook zo zijn beperking, wat zich met name uit op het gebied van UV-verlijming. Deze beperking is vrijwel te verwaarlozen en kan door een kleine praktische aanpassing worden tenietgedaan.

In onderstaande matrix treft u een aantal materialen aan die door gebruik van CristalCare glas niet worden beïnvloed, beïnvloed worden of niet compatibel zijn.

MateriaalGeen invloedBeinvloedNiet compatibel
SiliconenkitJaNeeNee
StoppastaJaNeeNee
Plastische kitJaNeeNee
LijmkitJaNeeNee
BeglazingskitJaNeeNee
AcrylaatkitNeeJaNee
Poly- urethaanJaNeeNee
PolymerenJaNeeNee
MS PolymerenJaNeeNee
SPURJaNeeNee
PolysiloxanenJaNeeNee
PolyacrylNeeJaNee
BitumenJaNeeNee
ElastomerenJaNeeNee
SBR rubberJaNeeNee
UV- verlijming**JaNeeJa
GrafittiJaNeeNee

Bovenstaande matrix geeft aan dat het gebruik van een acrylaatkit of polyacrylkit beïnvloedt. Dit is alleen het geval indien deze kit nog nat, en niet voldoende is uitgehard.
Voor alle verwerkingen in combinatie met nog natte of net opgebrachte kitten adviseren wij eerst een proef op te zetten om de invloed te kunnen bepalen. Veredeling van glas met CristalCare is voor vrijwel alle glassoorten implementeerbaar, met uitzondering van autoglas, en kan zowel vanuit productie als op locatie worden uitgevoerd.